FIONNA DERM ACNE HIGH LEVEL CREAMФионна Дерм предлага на пазара само високо ефективни иновативни козметични продукти, които са базирани на съвременни научни изследвания, проведени през последните няколко години. Компанията е единствената по рода си на българския пазар, която въвежда новосъздадени активни съставки и създава собствени такива.

Акнето засяга до 80% от хората в един или друг момент от живота им. Отдавна е известно, че причината за възникването на акне е възпалението предизвикано от бактерията P. acnes и почти всички козметични продукти в момента се базират единствено на антибактериални съставки, които целят нейното унищожаване. Механизмът и пътищата, обаче, чрез които P. acnes предизвиква възпалението станаха известни едва през последните 2-3 години и включват каскадна активация на редица гени и съответните им протеини. Блокирането на тези ензими водят до елиминиране на действието на бактерията причинител, дори и в нейното присъствие, а комбинацията от нейното унищожаване и спиране на възможното й зловредно действие е най-добрият модел за противодействие на акне. Освен това напоследък все повече данни показват, че всъщност възникването на възпалителните процеси предхождат бактериалното въздействие, а именно създават среда за развитието на P. acnes. Инфламаторният път IL-1β е основния път, чрез който се причиняват възпалителните процеси, породени от P. acnes. Той може да бъде активиран през две различни групи от протеини, известни още като сигнали пътища 1 и 2. В частност възпалителните процеси през сигнален път 1, наречен още TRL2/4, могат да преминат също по два различни пътя, а именно през протеините MyD88 или TRIF. Централен ензим в инфламаторния сигнален път 2 е NLRP3.

В настоящия крем, композиран от множество активни съставки, възпалителните процеси са изцяло възпрепятствани чрез блокиране и на двата сигнални инфламаторни пътища. Това се осъществява, чрез прекъсване на действието на сигналния път 1 и в частност ензима TRIF. Действието на MyD88 протеина е също преустановено. Фионна Дерм Акне неутрализира и NLRP3 ензима, а от там целия сигнален път 2, което довежда до деактивация на IL-1β инфламаторните канали и цялостно преустановява възпалителните процеси при акне. В допълнение, друга активна съставка унищожава бактерията P. acnes и отпушва порите на кожата. Поради това предлагания крем е единствен по рода си, както като подход, така и като активни съставки и представлява иновация на световно равнище. Фионна Дерм Акне е търсенето от много години цялостно решение в борбата с акне.Сигнални инфламаторни пътища 1 и 2

The real science and cosmetics are joined in one solution now