Fionna Derm Lightening creamОтдавна е ясно, че появата на тъмни петна по кожата се дължи на анормално количество на меланин, което от своя страна е в следствие на завишени нива на ензимите, отговорни за неговото производство Tyrosinase и Tyrosinase-related protein 1 (TYR и TYRP1). Поради тази причина практически всички налични в момента козметични продукти за изсветляване съдържат активни съставки, които потискат действието само на тези ензими. Едва през последните няколко години, обаче стана ясно, че механизма за възникване на пигментацията е значително по-сложен. От направените генетични изследвания се вижда, че TYR и TYRP1 са в норма при повече от 40% от случаите, докато други протеини и свързаните с тях процеси са отговорни за появата на тъмни петна. Именно поради това повечето от предлаганите на пазара препарати не винаги дават добър резултат. На базата на проведените клинични тестове беше доказано, че протеина WIF1 и така наречения Wnt сигнален път е от по-голямо значение дори от TYR/TYRP1 ензимите и нивата му са много завишени. В контраст на това редица рецептори, като например PPARα, които регулират липидния метаболизъм са със силно занижени нива.

Поради тази причина Фионна Дерм Lightening cream съдържа активни субстанции, които регулират нивата на всички по-горе изредени ензими. Например в крема се използват две активни съставки, които модулират действието на TYR и TYRP1, а от там и производството на меланин. Нашите активни съставки са стотици пъти по-активни от често използваната в сходни кремове Kojic киселина. Същевременно обаче кремът съдържа и активни субстанции, които въздействат съответно и на WIF1 (Wnt сигнален път) и липидния метаболизъм. Чрез това иновативно в световен мащаб решение предлагания продукт практически представлява и началото на нова генерация от изсветляващи кремове. Ако повечето продукти в този ценови ранг предлагат решения чрез модулиране действието само на един или два ензима, то настоящия крем действа на четири основни протеина при развитието на пигментацията, което гарантира и неговото значително преимущество пред останалите решения на световния пазар. Съдържанието на активни съставки с четири различни действия и в кремовете за Акне на Фионна Дерм, дават база на нашето лого - 4 way action.

В подкрепа на по-горните твърдения нашата фирма проведе клинични изследвания с участието, както на независими експерти, така и доброволци подбрани на случаен принцип. Резултатите от изследването показват, че още на 15-тия ден, дори и при тежки форми на пигментация, се наблюдава значимо и видимо подобрение, което е сравнимо с това постигнато от повечето продукти използвани в период от поне два-три месеца. След завършване на естествения цикъл на регенерация на кожните клетки, около 28-мия ден, се установява почти напълно прехване на пигментацията. Друго съществено преимущество на Фионна Дерм Lightening cream е предпазващото действие за поява на нови петна.Наблюдавано изсветляване на пигментацията при първи (дясно) и 15-ти ден (ляво) след употреба на Фиона Дерм Lightening cream.Начин на инхибиране на Wnt пътя чрез Фиона Дерм Lightening creamНаблюдавано повишаване, в пъти, на TYR и TYRP1 ензимите при седем пациента (ляво) и общо повишаване на нивата на протеините в засегнатите от пигментация участъци при група от 18 жени (дясно). Journal of Investigative Dermatology (2011) 131, 1692–1700;

The real science and cosmetics are joined in one solution now