Фионна Дерм предлага на пазара високо ефективни иновативни козметични продукти.

Фионна Дерм ООД е създадена през 2016г. след успешното сътрудничество на фирмите
Мицар21 ЕООД и Фионна Козметикс ЕООД.Мицар21 (micar21.com) е водеща фирма, не само в България, но и Европа, в създаването на нови лекарствени и козметични активни съставки. Фирмата е участвала в многоженство проекти в областта на лекарствения дизайн, генетичния анализ и персонализираната медицина. Разполага с високо квалифицирани специалисти, които са работели единствено в престижни академични и индустриални институции в Европа и САЩ. Екипът на компанията провежда и по настояще изследвания на световно ниво като резултатите се публикуват само във високо импкатни чуждестранни научни издания. Имено този екип стои и зад иновационните решения предлагани под формата на продуктите на Фионна Дерм. Понастоящем Micar21 е гръбнака на R&D отдела на Фиона Дерм и Фионна козметикс.

Фионна Козметикс (fionnabg.eu) е с над 10г. опит в производството на козметични продукти и е база за производство също и на изделията на Фиона Дерм. Фионна Козметикс е създадена с единствената цел да произвежда и предоставя на клиентите си качествени продукти извлечени изцяло от природата.

През 2006 година фирмата започва производството на глицеринови сапуни и ароматизирани свещи. На площ от няколко десетки квадратни метра екип от мотивирани професионалисти разработи сравнително богата гама от продукти, които бързо се наложиха на българския пазар.

Компанията разработи и прилага система за управление на качеството в съответствие със следните стандарти: ISO9001:2008 и ISO 22716:2007.

В резултат на обединените усилия на по-горните фирми се ражда компанията Фионна Дерм. За специалистите не е тайна, че активните съставки използвани в над 90% процента от предлаганите козметични продукти на световния пазар са химични съединения, които са познати и използвани от десетилетия. Същото се отнася и до концепциите при методите за въздействие на даден козметичен проблем. Претенциите за иновативност на много компании са подвеждащи, защото зад тази дума всъщност се крие само проста размяна на добре познати от години активни съставки или малка рецептурна промяна. Причините за този проблем са обясними, а именно, че много малко компании по света влагат средства в нови изследвания в областта на козметиката и реалните научни изследвания са съсредоточени върху създаването на нови лекарствени съставки и методи за лечение.
Именно поради тези причини Фиона Дерм е различна компания, която предлага на пазара само високо ефективни иновативни козметични продукти, които са базирани на съвременни научни изследвания проведени през последните няколко години. Компанията е единствената по рода си на българския пазар, която въвежда новосъздадени активни съставки, създава собствени такива и въвежда нови методи за решение на козметични проблеми. Продуктите на компанията са иновативни решения от световно ниво и са преназначени основно за международния пазар. Фирмата провежда клинични изследвания на всеки от въведените си козметични продукти, като от тях влизат за масово производство единствено тези, които покриват изискванията за безопасност и имат ефективност по-висока от еквивалентните топ решения в света.